[Skip Global Navigation]

 Downloads

Worldwide Offices

Worldwide Home

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

China


SPSS China (Holding) Ltd - Shanghai - SPSS Distributor
Contact person: Chanlin Jiang

Suite 905, Ocean Building
Yan­îan East Rd. 550
Shanghai  200001
China

Phone: +86 (021) 6352 3300
Fax: +86 (021) 6352 3511
E-mail: cjiang@spss-china.com
URL: http://www.spss-china.comSPSS China (Holding) Ltd - Beijing - SPSS Distributor
Contact person: Greaman Wu

Suite 1905
Xihuan Plaza, No. 1
Xizhimen Waidajie, Beijing 100044
China

Phone: +86 (010) 5830 1535
Fax: +86 (010) 5830 1537
E-mail: gwu@spss-china.com
URL: http://www.spss-china.com